Спеціальні потреби

Уривки з виступу на слуханнi сенатора Луґара


«Мiж Сполученими Штатами та Україною розвинулися тiснi вiдносини пiсля здобуття Україною незалежностi. Україна була зразковим партнером у програмi Нанна-Луґара, взявши пiд контроль та знищивши арсенал зброї масового ураження, який залишився на її територiї пiсля розпаду Радянського Союзу. В результатi цiєї спiвпрацi Україна сьогоднi є без`ядерною».

«Для нас стала натхненням боротьба українського народу за полiтичнi, економiчнi та соцiальнi свободи. У листопадi 2004 року я на власнi очi засвiчив цю боротьбу, коли я був призначений представником президента Буша на переголосуваннi [другого туру] виборiв в Українi. Саме тодi українцi показали, що вони не допустять пiдтасування результатiв виборiв. Вони продемонстрували вiдданiсть демократичним принципам, завдяки яким кiнець-кiнцем до влади прийшов президент Ющенко».

«Однак демократiя не завойовується лиш однiєю битвою. Ми, тут у Сполучених Штатах, уже понад двiстi рокiв намагаємося зрозумiти та удосконалити нашу демократiю. Навiть сьогоднi захист недоторканностi виборчої урни вимагає безупинної пильностi. Наш досвiд навчив нас, що демократiю, i важко встановлювати, i важко зберiгати. Я надiюсь, що новий уряд в Українi продовжуватиме демократичний курс».

«Сполученi Штати мають внести свою частку у заходи для пiдтримки розбудови демократiї та вiльних ринкiв в Українi. Ранiше цього року, менi було приємно, коли Конгрес ухвалив спонсорований мною законопроект для скасування дiї щодо України торговельних обмежень Джексона-Венiка та для встановлення з Україною перманентних нормальних торговельних вiдносин».

«Україна ранiше цього року опинилася перед ще одним викликом, коли Росiя припинила поставку Українi природного газу. В результатi суперечки з цього приводу газ почали неодоотримувати також європейськi країни, яким газ з Росiї постачається через українськi трубопрводи. Росiя звинуватила Україну у крадiжцi газу, який був призначений для європейських країн...».

«Так само, як у випадку зi Сполученими Штатами, енергетична залежність України робить її вразливою до коливання цін та маніпуляції країн, які здійснюють енергетичні поставки. Розвиток альтернативних енергетичних джерел разом з підвищенням енергозбереження повиннi бути фокусом спiвпрацi з Україною».

(переклад Голосу Америки)

XS
SM
MD
LG